6a Cursa Rotària d’Orientació al Casc Històric

Lleida, Diumenge 6 de maig de 2018

El Club Rotary de Lleida en col·laboració amb el Club senglar Orientació, amb el patrocini de l’Excm. Ajuntament de Lleida, el suport de la SGE i la Federació Catalana de Curses d’Orientació de Catalunya, tenen el plaer de convidar-vos a participar en la 6ª Cursa Rotària d’Orientació, al Casc Històric de Lleida, esdeveniment emmarcat dins de les festes de maig de 2018, i que reunirà tant a esportistes de la disciplina com aquells que desitgin experimentar la gratificant experiència en la navegació a peu amb un mapa i en un entorn urbà singular sense més propòsit que completar el recorregut.

Els beneficis de la prova seràn destinats al projecte de la “Sala Rotary” Unitat Neonatal Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.


PROGRAMA:

Diumenge 6 de maig
09:15.- Obertura del secretariat en el Centre de Competició, immediacions pàrquing de la Plaça de Sant Joan
10:15.- Sortida primers corredors i grups
11:30.- Darreres sortides i circuit encintat (les posteriors no entraran ja en classificació)
12:30.- Entrega de trofeus
14.- Tancament

INSCRIPCIONS

A partir del dilluns 9 d’abril fins el dimecres 25 d’abril.

A continuació heu de fer el pagament.
Es considerarà acceptada la inscripció quan es rebi el justificant de pagament.

Opció 1. PAGAMENT PER TRANSFERÈNCIA BANCARIA

Realitzar la transferència bancària al número de compte de:
Rotary Club de Lleida.
Banco Santander
IBAN ES50 0049 1886 7827 1071 1468

En el concepte indicar: “6ª Cursa Rotària” i posar el nom dels inscrits i el nom de l’equip.

Opció 2. PAGAMENT AMB TARGETA DE CRÈDIT o DÈBIT

A la web del nostre col·laborador LLEIDA.COM:
www.lleida.com/producte/6a-cursa-rotaria-solidaria

Termini límit d’inscripcions: 23 hores del dimecres 25 d’abril de 2018.
Posteriorment a aquesta data només s’admetran inscripcions el mateix dia de la cursa amb un recàrrec de 3 €.
La relació d’inscrits serà publicada a la web del Senglar a www.senglarO.cat: a partir del 25 d’abril.

DESCARREGAR TRIPTIC INFORMATIU


LLOC DE LA PROVA

La cursa tindrà lloc en tota l’àrea que enquadra el Casc Històric de la ciutat.
L’accés al centre de competició es realitzarà per la Plaça Sant Joan.

MAPA I TERRENY

Es tracta d’un treball cartogràfic dissenyat per aquesta modalitat esportiva, executada sota les especificacions de la Federació Internacional de Orientació, IOF.

La lectura i interpretació del mapa és senzilla per la claredat dels detalls representats, i en el que podem identificar bancs, voreres, escales i altres equipaments de similars característiques.
El mapa disposa d’una llegenda explicativa de representació. El treball s’ha actualitzat el 2018 pel Mario Vidal Triquell.

L’escala és 1/5000 amb equidistància 2m per les categories individuals i escala 1/4000 amb la mateixa equidistància per les populars i de grup.

La zona és en la seva major part de vianants amb algunes àrees pacificades pel trànsit en el sentit de què la circulació es produeix a molt baixa velocitat, encara que pot donar-se la inevitable sortida de pàrquings i locals per la qual cosa s’ha d’extremar la vigilància per part de tots. També cal tenir especial cura en parades de mercats dominicals que s’hi puguin trobar.

QUOTES

Menors de 16 anys 5 €
Majors de 16 anys 10 €
Inscripcions el mateix dia de la cursa amb un recàrrec de 3 €

La inscripció inclou assegurança esportiva, avituallament, mapa de competició i participació en sorteig de regals.

Les targetes electròniques necessàries per marcar als controls, es trobaran a la Secretaria d’Inscripcions el dia de la prova i es cediran amb dipòsit del DNI o 35 €, que seran retornats al finalitzar la prova. Cada corredor ha de tenir una pinça o targeta electrònica.

DURANT LA COMPETICIÓ

HORA DE SORTIDA
Sortida: a les 10:15 de manera seqüencial.

CRONOMETRATGE
Totes les categories utilitzaran el Sistema de control Sportident, cada corredor haurà de portar la seva pròpia targeta Electrònica.

L’esmentada targeta permetrà que al participant se li entregui un report del seu propi recorregut (temps/parcials/etc) i serà el mitjà pel qual s’entrarà en classificació.

LA SORTIDA
Està situada al costat de la Secretaria.
Els mapes s’entregaran individualment en el moment de la sortida.
Es disposarà d’ 1 minut per mirar el mapa.

EL RECORREGUT
Linial amb controls. Temps màxim 90 minuts.

Després de prendre la sortida, el corredor procedirà a realitzar el seu recorregut, aquest estarà marcat en el mapa en color magenta (rosa) i s’ha de realitzar amb l’ordre establert. Saltar-se l’ordre dels controls és motiu de desqualificació, al igual que no picar algun d’ells.

Per demostrar la realització del recorregut, el corredor haurà de “picar” en cada control amb la seva targeta; la pèrdua d’aquesta serà motiu de desqualificació. En cas de fallada d’alguna base, es procedirà a marcar amb la pinça manual en les caselles destinades per a tal fi en el mapa.

Durant la competició està prohibit seguir o ajudar a altres corredors, tret en cas d’ accident.

LA META
Després de creuar la línia de meta i “fitxar” en l’Estació de META, el corredor haurà acabat el seu recorregut. Descarregarà les dades de la seva targeta de control i seguirà les indicacions dels jutges.

Els corredores passaran per l’estand de descàrrega de la seva targeta Electrònica y allí se’ls entregarà un informe del seu recorregut i avituallament.

És OBLIGATORI passar per la meta encara que s’abandoni la competició per a què els jutges tinguin constància dels corredors que falten per arribar.

Durant la competició s’exposaran en la zona de meta les classificacions provisionals de las diferents categories.

Aquestes seran actualitzades cada cert temps per a qué els corredors puguin consultar la seva posició i el temps utilitzat en realitzar el seu recorregut.

DISTÀNCIES I DESNIVELLS

INDIVIDUALS
Els recorreguts individuals estan pensats per esportistes d’ambdós sexes habituals de la modalitat i aquells que posseeixin certa destresa en la interpretació del mapa, per escollir la ruta més adequada per arribar als diferents punts i que desitgin realitzar la prova en un entorn de competitivitat. En aquests recorreguts la distància i el desnivell són dades a valorar doncs exigiran certa condició física per part dels executants.

POPULARS
Amb una intencionalitat menys competitiva, el temps invertit en el recorregut no és el més important, aquests traçats estan pensats perquè cada control sigui una nova descoberta de l’entorn, sense deixar de banda l’emoció de la recerca i localització dels punts de control. Tots els participants del grup col · laboren per trobar els punts i el recorregut només es classificarà si l’equip
va i arriba reunit a la finalització del mateix.

No hi haurà avituallament durant la cursa, sols al finalitzar.

cursa-rotaria-2018