Ens visita el Sr. Josep Maria Bosch, responsable de Promoció de IRBLleida (Institut de Recerca Biomèdica de Lleida)


El passat dijous, 1 de febrer ens visità el senyor Josep Maria Bosch, responsable de Promoció de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida – Fundació Dr. Pifarré, qui amb la finalitat d’establir possibles col·laboracions, ens ha demanat poder explicar-nos què és i a què es dedica IRBLleida, cosa que fa de manera àmplia i perfectament documentada l’excel·lent tasca desenvolupada. En Bosch, ens invita a visitar les magnífiques i modernes instal·lacions de l’Institut.

Aquesta institució és l’aglutinadora de tota la investigació biomèdica que es realitza a Lleida i genera coneixement d’excel·lència, capaç d’impactar en la salut i la qualitat de vida de les persones i ho fa amb una marcada vocació internacional i d’inclusió del potencial territorial, tot apostant per aplicar els coneixements assolits amb l’experiència en el foment de la recerca, el desenvolupament i la innovació. (R+D+I)

 

Més informacio sobre IRBLleida